Scroll to top

Kalite Politikası

  • Müşteriler ile iyi iletişim kurarak müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini anlamak, bu doğrultuda talepleri karşılayarak güvene dayalı ilişki kurmak,
  • Kalite yönetim sistemimizin FSSC 22000 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
  • Çalışanlarımızla kurduğumuz karşılıklı güven ilişkisi doğrultusunda onların da desteğiyle birlikte takım ruhunu benimsemek ve ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini yükseltmek,
  • Tüm çalışanlara kalite bilincini aşılamak,
  • Yasal şartlar ve yükümlülüklerin uygulanması,
  • Tüm faaliyetlerimizi çevre ve İSG öncelikli, yaratıcı çözümler üreterek sektörümüzde öncü ve örnek olmayı hedeflemek,
  • Topluma ve çevreye karşı saygılı bir kuruluş olmayı hedefleyerek tüm faaliyetlerimizi yasal yükümlülüklere uygun olarak gerçekleştirirken sistemde sürekli iyileştirmeyi de sağlamayı benimsemiştir.