Scroll to top

Gıda Güvenliği Politikası

CoşkunVenedik Ambalaj olarak üretilen ambalaj malzemeleri ve etiketleme hizmetinde, ürünlerimizi  Kalite Standartları’nda sunmanın tüketicilere karşı sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda;

  • Ambalaj malzemelerimiz CoşkunVenedik Ambalaj Gıda Güvenliği Standart Şartları’na göre test etmek ve kontrolsüz hiçbir ambalajı piyasaya göndermemek.
  • Üretim alanlarının ve ekipmanların hijyenik dizayna uygun olarak düzenlenmesini ve yerleşimini sağlamak, hijyenik temizliklerini yapmak ve kontrol etmek.
  • Tüm sistemde, iyi imalat / hijyen uygulamalarını PRP(s)(ön gereksinim programları)  en iyi şekilde uygulamak.
  • Hammadde ve yardımcı malzemelerini tedarikçiden fabrikaya gıda güvenirliği açısından temiz olarak ulaşmasını ve uygun depolama koşullarında stoklanmasını sağlamak, periyodik olarak gıda güvenliği kontrolleri yapmak.
  • Hijyen ve Gıda Güvenliği Standart Şartları’nın ve yasal şartların tüm firma genelinde sağlanması için tüm çalışanların bilinçlendirileceği hijyen eğitimlerini periyodik olarak vermek ve pekiştirmek.
  • Firmada hijyen ve Gıda Güvenliği Standart Şartları’nın sağlanması için hazırlanan tüm prosedür ve talimatların uygulanmasını sağlamak ve değişen şartlara göre güncellemek.

Firmada hijyenin ve Gıda Güvenliği Standart Şartları’nın yürütülmesinden ve ambalajlarımızın güvenliğinden tüm firma çalışanları sorumludur.

Oluşturulan gıda güvenliği politikamız, sürekli gözden geçirilecek ve tüm personele de iletilerek onlar tarafından da anlaşılması sağlanacaktır.

Bu politikanın uygulanması ve istenilen seviyede FSSC 22000 standardı ve yasal şartlara ve mevzuata göre gıda güvenirliği standartlarının sağlanması Firma Genel Müdürü’nün sorumluluğunda olup bu sorumluluk fabrika bünyesindeki Kalite Departmanı’nın ve Gıda Güvenliği Ekip Lideri’nin desteği ile yürütülür.